przywilej pawłowy

Przywilej Pawłowy

Małżeństwo jako sakrament ze swej natury cechuje się przymiotem nierozerwalności. Oznacza to, że żadna ludzka władza nie może doprowadzić do zakończenia ważnie zawartego małżeństwa. Związek

Read More »
msza święta z udziałem dzieci

Msza święta z udziałem dzieci

Kościół powinien otaczać szczególną opieką dzieci, zwłaszcza po przyjęciu przez nie pierwszej Komunii Świętej oraz powinny one być wprowadzone w pełnię inicjacji chrześcijańskiej poprzez sakrament

Read More »
zaręczyny w islamie

Zaręczyny w islamie

W kulturze islamu zaręczyny odgrywają bardzo ważną rolę. Są one okresem przygotowania do zawarcia małżeństwa. Zaręczyny w islamie definiuje się jako „prośbę mężczyzny o zawarcie

Read More »
proces dokumentalny

Proces dokumentalny

Zdecydowana większość spraw rozpatrywanych przez sądy kościelne dotyczy stwierdzenia nieważności małżeństwa, a z nich prawie wszystkie kierowane są do tzw. procesu zwyczajnego. Jest to proces

Read More »