proces dokumentalny

Proces dokumentalny

Zdecydowana większość spraw rozpatrywanych przez sądy kościelne dotyczy stwierdzenia nieważności małżeństwa, a z nich prawie wszystkie kierowane są do tzw. procesu zwyczajnego. Jest to proces

Read More »
małżeństwo konkordatowe

Małżeństwo konkordatowe – co to jest?

Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku reguluje całokształt wzajemnych stosunków tych dwóch społeczności. Jedną z dziedzin objętych regulacją umowy konkordatowej pozostaje

Read More »
apostazja a ważność małżeństwa

Apostazja a ważność małżeństwa

Czym jest apostazja? Od początku istnienia Kościoła apostazja była grzechem ciężkim, który ochrzczonym zamykał drogę do zbawienia. W relacji do społeczeństwa natomiast grzech ten zaliczano

Read More »
wady zgody małżeńskiej

Wady zgody małżeńskiej

Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, że zgoda małżeńska jest aktem woli, przez który kobieta i mężczyzna w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują, aby

Read More »
nauczanie religii w szkole

Nauczanie religii w szkole

Lekcje religii w szkołach oraz obowiązkowość lub dobrowolność uczestnictwa w nich są przedmiotem wielu dysput politycznych na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Wraz z opcjami politycznymi

Read More »
mitis iudex dominus iesus

Mitis Iudex Dominus Iesus

Papież Franciszek wyszedł naprzeciw potrzebom współczesnych czasów i dokonał reformy ustawodawstwa kościelnego w zakresie stwierdzania nieważności małżeństwa. Reforma ta była długo oczekiwana w środowisku kanonistów.

Read More »