Msza święta z udziałem dzieci

Kościół powinien otaczać szczególną opieką dzieci, zwłaszcza po przyjęciu przez nie pierwszej Komunii Świętej oraz powinny one być wprowadzone w pełnię inicjacji chrześcijańskiej poprzez sakrament Eucharystii i Bierzmowania. Kościół powinien troszczyć się o dzieci, ponieważ niekiedy rodzice zaniedbują obowiązek wynikający z Chrztu świętego swojego oraz dzieci.

Problemem jednak jest dostosowanie języka liturgii i nauki chrześcijańskiej do mentalności dzieci. Nie zawsze rozumieją one również to, co przeżywają rodzice oraz pewne części liturgii. Nie należy jednak od nich tego wymagać, ale należy oswajać je z elementami liturgii czy modlitwy. Poprzez takie dostosowywanie należy rozumieć m.in. działanie we wspólnocie, powitanie, umiejętność słuchania, proszenie o przebaczenie i udzielanie go, wyrażanie wdzięczności, przeżywanie ze zrozumieniem czynności symbolicznych uczty przyjaźni, uroczystych obchodów.

Rodzice, świadomi tego, do czego zobowiązali się podczas chrztu dziecka, powinni zaczynać od codziennej modlitwy z nimi oraz od zrozumiałego dla nich tłumaczenia tajemnic chrześcijaństwa.

Katecheza przygotowawcza

Szczególnie ważny wpływ na duchowy rozwój dziecka powinien mieć udział w katechezie przygotowującej do pierwszej Komunii św. Oprócz tego, również uczestnictw w Liturgii pozwala dzieciom na stopniowe rozumienie najpierw podstawowych kwestii i zachowań takich jak: pozdrowienie, milczenie, wspólne uwielbienie, zwłaszcza jeżeli wyraża się we wspólnym śpiewie. Podczas takich spotkań powinno być głoszone Słowo Boże w sposób zrozumiały dla dzieci. Szczególnie ważny jest czas Wielkiego Postu i Adwentu, w których należałoby poświęcać więcej czasu na uczestnictwo dzieci w nabożeństwach.

Wspólne uczestnictwo we Mszy św. dzieci i rodziców

Dzieci oczywiście mogą i uczestniczą we mszy świętej dla dorosłych. Nie należy unikać przyprowadzania dzieci na takie msze, można przyjść z nimi na przykład na koniec, aby otrzymały błogosławieństwo. Uczestnictwo dzieci we Mszy św. razem z rodzicami i innymi członkami rodziny bardzo sprzyja pielęgnowaniu ducha chrześcijańskiego w rodzinach. Bardzo pożyteczne jest też angażowanie dzieci w pewne czynności, np. noszenie darów, czy czytanie czytań.

W ciągu tygodnia zaleca się odprawianie mszy dla dzieci z udziałem jedynie nielicznych dorosłych. Należy zachęcać dzieci, aby uczestniczyły aktywnie w takich mszy poprzez:

  • przygotowanie miejsca i ołtarza,
  • pełnienie funkcji kantora,
  • śpiewanie w chórze,
  • granie na instrumentach muzycznych,
  • czytanie lekcji,
  • odpowiadanie podczas homilii,
  • wypowiadanie wezwania modlitwy powszechnej,
  • przynoszenie darów do ołtarza.

Dostosowanie przekazu

Kapłan powinien podczas takiej mszy dbać o to, by gesty były proste, a zarazem dostojne. W przemówieniach powinny zostać używane sformułowania zrozumiałe dla dzieci. Mimo, że jest to msza przeznaczona dla dzieci, to nieliczni dorośli powinni w niej uczestniczyć w celu nadzoru.

Msza święta dla dzieci powinna być odprawiana w kościele, ale można też wybrać inne godne miejsce do jej odprawienia. Powinna być odprawiana w porze, która najbardziej odpowiada warunkom życia dzieci. Trzeba też rozsądnie rozplanować w czasie takie msze, ponieważ odprawiane zbyt często mogłyby dzieci zniechęcać. Należy jednak zachęcać je do codziennej modlitwy.

Śpiew i muzyka mają urozmaicać, zachęcać i angażować dzieci. Nie mają być oparte na trudnych melodiach. Jeśli chodzi o gesty, to powinny być one proste, ale wyraźne. Procesyjne wejście dzieci wraz z celebrującym kapłanem może pomóc do lepszego uświadomienia sobie, że w tej chwili tworzy się wspólnota. Msza taka powinna być bogata w odpowiednie elementy wizualne, aby pomóc dzieciom w zapamiętaniu jej elementów. Podczas mszy dla dzieci, należy również zachowywać milczenie, ale dzieci winny być pokierowane w jakim celu ma być zachowane milczenie w danej chwili.

Jeśli chodzi o obrzędy mszy świętej to w obrzędach wstępnych, należy wystrzegać się nadmiaru obrzędów oraz pokazywać dzieciom tworzenie wspólnoty i przygotowanie na słuchanie Słowa Bożego. Podczas mszy dla dzieci nie powinno zabraknąć czytania biblijnego. Jeżeli czytania przeznaczone na dany dzień wydają się zbyt trudne w odbiorze dla dzieci, wolno je zmienić, dostosowując je do okresu liturgicznego. We wszystkich Mszach z udziałem dzieci ważne zadanie spełnia homilia: która wyjaśnia słowo Boże. Homilia skierowana do dzieci niekiedy będzie przechodzić w dialog z nimi, chyba, że lepiej jest, aby dzieci słuchały w milczeniu. Podobnie jak w przypadku wyboru czytań, kapłan może również wybrać modlitwy liturgiczne, które przemawiają do dzieci, lecz z zachowaniem okresu liturgicznego.

Należy postarać się, aby dzieci, które są już dopuszczone do Eucharystii przystępowały do niej godnie i dobrze przygotowane. Pozostałym dzieciom można wytłumaczyć sens przyjmowanej Eucharystii w sposób dla nich zrozumiały.

Bardzo ważne jest pouczenie przed końcowym błogosławieństwem, aby dzieci zrozumiały i zapamiętały to, co zostało im przekazane podczas mszy świętej. Należy w tym momencie wykazać związek między liturgią a życiem.

Podziel się treścią ze znajomymi!

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Linkdin

Zostaw komentarz