małżeństwo konkordatowe

Małżeństwo konkordatowe – co to jest?

Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku reguluje całokształt wzajemnych stosunków tych dwóch społeczności. Jedną z dziedzin objętych regulacją umowy konkordatowej pozostaje

Read More »
apostazja a ważność małżeństwa

Apostazja a ważność małżeństwa

Czym jest apostazja? Od początku istnienia Kościoła apostazja była grzechem ciężkim, który ochrzczonym zamykał drogę do zbawienia. W relacji do społeczeństwa natomiast grzech ten zaliczano

Read More »
wady zgody małżeńskiej

Wady zgody małżeńskiej

Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, że zgoda małżeńska jest aktem woli, przez który kobieta i mężczyzna w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują, aby

Read More »
nauczanie religii w szkole

Nauczanie religii w szkole

Lekcje religii w szkołach oraz obowiązkowość lub dobrowolność uczestnictwa w nich są przedmiotem wielu dysput politycznych na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Wraz z opcjami politycznymi

Read More »
mitis iudex dominus iesus

Mitis Iudex Dominus Iesus

Papież Franciszek wyszedł naprzeciw potrzebom współczesnych czasów i dokonał reformy ustawodawstwa kościelnego w zakresie stwierdzania nieważności małżeństwa. Reforma ta była długo oczekiwana w środowisku kanonistów.

Read More »
instrukcja procesowa Dignitas connubii

Instrukcja procesowa Dignitas connubii

Instrukcja procesowa Dignitas Connubii (Godność małżeństwa) jest zbiorem norm, które mają służyć sądom kościelnym przy orzekaniu spraw dotyczących nieważności małżeństwa. Została ona przygotowana na polecenie

Read More »