Zaręczyny w islamie

W kulturze islamu zaręczyny odgrywają bardzo ważną rolę. Są one okresem przygotowania do zawarcia małżeństwa.

Zaręczyny w islamie definiuje się jako „prośbę mężczyzny o zawarcie związku małżeńskiego z kobietą, której szari`a nie zabrania poślubienia”. Jest to więc wstępna deklaracja stron do zawarcia małżeństwa1.

Zbieranie informacji o rodzinach narzeczonych

Zgodnie z przyjętymi zasadami, mężczyzna nie może spotykać się z kobietą bez obecności jego bliskich krewnych. Mają oni również duży udział w zbieraniu wiadomości na temat rodziny przyszłej narzeczonej, co poprzedza etap zaręczyn. Jeżeli mężczyzna wykaże wolę do zaręczyn, wtedy zbieranie informacji o nim rozpoczyna rodzina kobiety. Dopiero po wyrażeniu przez nią przychylnej opinii dochodzi do zaręczyn2. Okres przygotowawczy do małżeństwa trwa od paru dni do kilku lat3.

Decyzja o narzeczeństwie może wiązać się ze wspólnym przebywaniem w towarzystwie rodziny lub też z osobnym wyjściem np. do kawiarni. W niektórych kręgach, np. w Kuwejcie, zezwala się stronom na współżycie seksualne, pomimo że nie mieszkają razem4.

Negocjacje kontraktu

Na zaręczyny, będące wstępnym etapem małżeństwa, składa się prośba mężczyzny o rękę kobiety wystosowywana do niej samej bądź jej rodziny, negocjacje co do treści kontraktu oraz uzgodnienie warunków, jakie przyszli małżonkowie chcą w nim zawrzeć. Dla ważności zaręczyn obie strony muszą być w pełni świadome co do statusu drugiej strony. Prawidłowe zaręczyny warunkują ważność przyszłej umowy małżeńskiej. Przyjęcie przez kobietę (bądź osobę uprawnioną do działania w jej imieniu) propozycji małżeństwa jest oficjalnym potwierdzeniem zaręczyn5.

Publiczne ogłoszenie zaręczyn

Zaręczyny ogłaszane są publicznie. Akt woli dotyczący zaręczyn uznawany jest za przyrzeczenie zawarcia małżeństwa w przyszłości. Po zaręczynach inni mężczyźni nie mogą zawrzeć związku z zaręczoną kobietą, chyba że pierwszy narzeczony zostałby odrzucony bądź też zawarłszy małżeństwo z tą kobietą, następnie rozwiódł się z nią6.

W zgodnej opinii znawców prawa muzułmańskiego każda ze stron może przed zawarciem umowy małżeńskiej zerwać zaręczyny7. W takiej sytuacji prawo zezwala jednak na wystąpienie z roszczeniami odszkodowawczymi, które mogą się wiązać np. z wydatkami poniesionymi na rzecz planowanego wesela8.

Literatura

  1. G. Dzierżon, W. Przyklenk, P.Stasiuk, K. Szymańska, A. Czapnik, Małżeństwo w kościele katolickim oraz w czterech religiach niechrześcijańskich (judaizm, islam, hinduizm, buddyzm), Kraków 2014, s.143.
  2. G. Dzierżon, W. Przyklenk, P.Stasiuk, K. Szymańska, A. Czapnik, Małżeństwo w kościele katolickim…, dz.cyt., s. 144.
  3. K. Sadowa, Sytuacja kobiet w Islamie, https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/41048/edition/42416/content?ref=main (01.02.2022).
  4. G. Dzierżon, W. Przyklenk, P.Stasiuk, K. Szymańska, A. Czapnik, Małżeństwo w kościele katolickim…, dz.cyt., s. 144.
  5. M. Sadowski, Kontrakt małżeński w prawie Islamu, „Studia prawno-ekonomiczne” 3 (2017), s. 103.
  6. G. Dzierżon, W. Przyklenk, P.Stasiuk, K. Szymańska, A. Czapnik, Małżeństwo w kościele katolickim…, dz.cyt., s. 145.
  7. M. Sadowski, Kontrakt małżeński w prawie Islamu, „Studia prawno-ekonomiczne” 3 (2017), s. 103.
  8. G. Dzierżon, W. Przyklenk, P.Stasiuk, K. Szymańska, A. Czapnik, Małżeństwo w kościele katolickim…, dz.cyt., s. 145.

Podziel się treścią ze znajomymi!

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Linkdin

Zostaw komentarz