Gdański Trybunał Metropolitalny - Archidiecezja Gdańska

Gdański Trybunał Metropolitalny

Sąd Kościelny w Gdańsku - kompetencje

Gdański Trybunał Metropolitalny to sąd kościelny w Gdańsku właściwy dla rozpatrywania m.in.:

  • spraw osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Archidiecezji Gdańskiej;
  • spraw stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Archidiecezji Gdańskiej;
  • spraw w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Archidiecezji Gdańskiej.

Gdański Trybunał Metropolitalny stanowi trybunał I instancji dla archidiecezji gdańskiej oraz jednocześnie jest trybunałem II instancji dla archidiecezji warmińskiej oraz diecezji: pelplińskiej, toruńskiej i obrządku bizantyjsko-ukraińskiego: Przemyskiej i Wrocławsko-Gdańskiej.

Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Trybunałem II instancji dla archidiecezji gdańskiej jest Sąd Metropolitalny w Olsztynie.

Kontakt do Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. Bpa E. Nowickiego 1
80-330 Gdańsk (Oliwa)

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Konsultacja przed procesem w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny