Metropolitalny Sąd Duchowny - Archidiecezja Poznańska

Metropolitalny Sąd Duchowny Archidiecezji Poznańskiej

Sąd Kościelny w Poznaniu - kompetencje

Metropolitalny Sąd Duchowny Archidiecezji Poznańskiej to sąd kościelny w Poznaniu właściwy dla rozpatrywania m.in.:

  • spraw osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Archidiecezji Poznańskiej;
  • spraw stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Archidiecezji Poznańskiej;
  • spraw w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Archidiecezji Poznańskiej;
  • procesów o dyspensę papieską rato et non consumato;
  • procesów beatyfikacyjnych;
  • procesów o uzyskanie dyspensy od zobowiązań wynikających z święceń diakonatu lub prezbiteratu oraz celibatu.

Sąd Duchowny w Poznaniu stanowi trybunał I instancji dla archidiecezji poznańskiej oraz jednocześnie jest trybunałem II instancji dla archidiecezji gnieźnieńskiej, szczecińsko-kamieńskiej, warszawskiej i wrocławskiej oraz diecezji kaliskiej. Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Trybunałem II instancji dla archidiecezji poznańskiej jest Metropolitalny Sąd Warszawski.

Sygnatura Apostolska w niektórych wypadkach mianuje także Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu Trybunałem III instancji.

Kontakt do Metropolitalnego Sądu Duchownego Archidiecezji Poznańskiej

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. Ostrów Tumski 5
61-109 Poznań

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Sąd przyjmuje interesantów od poniedziałku do soboty (bez środy) w godzinach: 10:00 – 13:00.

Sąd Duchowny w Poznaniu jest nieczynny w następujące dni: Objawienie Pańskie (06.01.), Ofiarowanie Pańskie (02.02), Triduum Paschalne, Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29.06), Dzień Zaduszny(02.11), Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny (08.12), wigilia Bożego Narodzenia (24.12).

Konsultacja przed procesem w Metropolitalnym Sądzie Duchownym Archidiecezji Poznańskiej

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny