Metropolitalny Sąd Kościelny - Archidiecezja Wrocławska

Metropolitalny Sąd Duchowny Archidiecezji Wrocławskiej

Sąd Kościelny we Wrocławiu - kompetencje

Metropolitalny Sąd Duchowny Archidiecezji Wrocławskiej to sąd kościelny we Wrocławiu właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:

  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Archidiecezji Wrocławskiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Archidiecezji Wrocławskiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Archidiecezji Wrocławskiej.

Wrocławski Sąd Kościelny stanowi trybunał I instancji dla archidiecezji wrocławskiej oraz jednocześnie jest trybunałem II instancji dla diecezji legnickiej i świdnickiej. Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Trybunałem II instancji dla archidiecezji wrocławskiej jest Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu.

Kontakt do Metropolitalnego Sądu Duchownego Archidiecezji Wrocławskiej

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. Katedralna 13
50-328 Wrocław

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Konsultacja przed procesem w Metropolitalnym Sądzie Duchownym Archidiecezji Wrocławskiej

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny