Sąd Biskupi - Diecezja Gliwicka

Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej

Sąd Kościelny w Gliwicach - kompetencje

Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej to sąd kościelny w Gliwicach właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:
  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Diecezji Gliwickiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Diecezji Gliwickiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Diecezji Gliwickiej.
Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej stanowi trybunał I instancji dla diecezji gliwickiej. Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego. Trybunałem II instancji dla diecezji gliwickiej jest Sąd Metropolitalny w Katowicach.

Kontakt do Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. Łużycka 1, skr. poczt. 196
44-101 Gliwice

Sąd nie prowadzi korespondencji drogą elektroniczną.

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

W lipcu i sierpnia sąd zmienia godziny przyjmowania petentów na: 10:00 – 12:00.

Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Miłosierdzia Bożego sąd jest nieczynny.

Konsultacja przed procesem w Sądzie Biskupim Diecezji Gliwickiej

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny