Sąd Biskupi - Diecezja Kaliska

Sąd Biskupi Diecezji Kaliskiej

Sąd Kościelny w Kaliszu - kompetencje

Sąd Biskupi Diecezji Kaliskiej to sąd kościelny w Kaliszu właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:

  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Diecezji Kaliskiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Diecezji Kaliskiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Diecezji Kaliskiej.

Kaliski Sąd Biskupi stanowi trybunał I instancji dla diecezji kaliskiej. Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Trybunałem II instancji dla diecezji kaliskiej jest Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu.

Kontakt do Sądu Biskupiego Diecezji Kaliskiej

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Sąd Biskupi w Kaliszu, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, jest nieczynny w następujące dni: Objawienie Pańskie (06.01.), Ofiarowanie Pańskie (02.02.), Triduum Paschalne, Świętego Józefa (19.03.), N.M.P. Matki Kościoła, Dzień Zaduszny (02.11.), Niepokalane Poczęcie N.M.P. (08.12.) i Wigilia Bożego Narodzenia (24.12.).

Konsultacja przed procesem w Sądzie Biskupim Diecezji Kaliskiej

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny