Sąd Biskupi - Diecezja Łomżyńska

Sąd Biskupi Diecezji Łomżyńskiej

Sąd Kościelny w Łomży - kompetencje

Sąd Biskupi Diecezji Łomżyńskiej to sąd kościelny w Łomży właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:

  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Diecezji Łomżyńskiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Diecezji Łomżyńskiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Diecezji Łomżyńskiej.

Łomżyński Sąd Biskupi stanowi trybunał I instancji dla diecezji łomżyńskiej. Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Trybunałem II instancji dla diecezji łomżyńskiej jest Sąd Metropolitalny w Białymstoku.

Kontakt do Sądu Biskupiego Diecezji Łomżyńskiej

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. Sadowa 1/1
18-400 Łomża

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Konsultacja przed procesem w Sądzie Biskupim Diecezji Łomżyńskiej

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny