Sąd Biskupi - Diecezja Sandomierska

Sąd Biskupi Diecezji Sandomierskiej

Sąd Kościelny w Sandomierzu - kompetencje

Sąd Biskupi Diecezji Sandomierskiej to sąd kościelny w Sandomierzu właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:

  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Diecezji Sandomierskiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Diecezji Sandomierskiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Diecezji Sandomierskiej.

Sandomierski Sąd Biskupi stanowi trybunał I instancji dla diecezji sandomierskiej. Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Trybunałem II instancji dla diecezji sandomierskiej jest Sąd Metropolitalny w Lublinie.

Kontakt do Sądu Biskupiego Diecezji Sandomierskiej

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. Mariacka 8
27-600 Sandomierz

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Sąd Biskupi w Sandomierzu jest nieczynny w dni ustawowo wolne, uroczystości kościelne i państwowe.

Konsultacja przed procesem w Sądzie Biskupim Diecezji Sandomierskiej

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny