Sąd Biskupi - Diecezji Zamojsko-Lubaczowska

Sąd Biskupi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Sąd Kościelny w Zamościu - kompetencje

Sąd Biskupi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej to sąd kościelny w Zamościu właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:

  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Zamojski Sąd Biskupi stanowi trybunał I instancji dla diecezji zamojsko-lubaczowskiej.  Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Trybunałem II instancji dla diecezji zamojsko-lubaczowskiej jest Sąd Metropolitalny w Przemyślu.

Kontakt do Sądu Biskupiego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamość

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Konsultacja przed procesem w Sądzie Biskupim Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny