Sąd Biskupi - Diecezja Płocka

Sąd Biskupi Płocki

Sąd Kościelny w Płocku - kompetencje

Sąd Biskupi Diecezji Płockiej to sąd kościelny w Płocku właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:

  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Diecezji Płockiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Diecezji Płockiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Diecezji Płockiej.

Sąd Biskupi Płocki stanowi trybunał I instancji dla diecezji płockiej. Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Kontakt do Sądu Biskupiego Płockiego

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. Tumska 3
09-402 Płock

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Konsultacja przed procesem w Sądzie Biskupim Płockim

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny