Sąd Diecezjalny - Tarnów

Sąd Diecezjalny w Tarnowie

Sąd Kościelny w Tarnowie - kompetencje

Tarnowski Sąd Diecezjalny to sąd kościelny w Tarnowie właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:

  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Diecezji Tarnowskiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Diecezji Tarnowskiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Diecezji Tarnowskiej.

Sąd Diecezjalny w Tarnowie stanowi trybunał I instancji dla diecezji tarnowskiej. Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Trybunałem II instancji dla diecezji tarnowskiej jest Sąd Metropolitalny w Krakowie.

Kontakt do Sądu Diecezjalnego w Tarnowie

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. Piłsudskiego 6
33-100 Tarnów

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Konsultacja przed procesem w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny