Sąd Kościelny - Diecezja Opolska

Sąd Diecezji Opolskiej

Sąd Kościelny w Opolu - kompetencje

Sąd Diecezji Opolskiej to sąd kościelny w Opolu właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:

  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Diecezji Opolskiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Diecezji Opolskiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Diecezji Opolskiej.

Sąd Kościelny Diecezji Opolskiej stanowi trybunał I instancji dla diecezji opolskiej. Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Trybunałem II instancji dla diecezji opolskiej jest Sąd Metropolitalny w Katowicach.

Kontakt do Sądu Diecezji Opolskiej

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Konsultacja przed procesem w Sądzie Diecezji Opolskiej

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny