Sąd Kościelny - Diecezja Legnicka

Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej

Sąd Kościelny w Legnicy - kompetencje

Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej to sąd kościelny w Legnicy właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:

  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Diecezji Legnickiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Diecezji Legnickiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Diecezji Legnickiej.

Legnicki Sąd Kościelny stanowi trybunał I instancji dla diecezji legnickiej. Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Trybunałem II instancji dla diecezji legnickiej jest Metropolitalny Sąd Duchowny we Wrocławiu.

Kontakt do Sądu Kościelnego Diecezji Legnickiej

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. Jana Pawła II 1
59-220 Legnica

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Konsultacja przed procesem w Sądzie Kościelnym Diecezji Legnickiej

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny