Sąd Kościelny - Diecezja Włocławska

Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej

Sąd Kościelny we Włocławku - kompetencje

Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej to sąd kościelny we Włocławku właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:

  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Diecezji Włocławskiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Diecezji Włocławskiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Diecezji Włocławskiej.

Włocławski Sąd Kościelny stanowi trybunał I instancji dla diecezji włocławskiej.  Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Trybunałem II instancji dla diecezji włocławskiej jest Trybunał Metropolitalny w Gnieźnie.

Kontakt do Sądu Kościelnego Diecezji Włocławskiej

Lokalizacja & Kontakt

Adres

Plac Kopernika 3
87-800 Włocławek

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Konsultacja przed procesem w Sądzie Kościelnym Diecezji Włocławskiej

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny