Sąd Kościelny - Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Sąd Kościelny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Sąd Kościelny w Gorzowie Wielkopolskim - kompetencje

Sąd Kościelny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej to sąd kościelny w Gorzowie Wielkopolskim właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:

  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Gorzowski Sąd Kościelny stanowi trybunał I instancji dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.  Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Trybunałem II instancji dla diecezji zamojsko-lubaczowskiej jest Sąd Metropolitalny w Szczecinie.

Kontakt do Sądu Kościelnego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. Żeromskiego 22, skr. poczt. 875
66-400 Gorzów Wielkopolski

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Sąd Kościelny w Gorzowie Wielkopolskim jest nieczynny w święta.

Konsultacja przed procesem w Sądzie Kościelnym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny