Sąd Metropolitalny - Archidiecezja Katowicka

Sąd Metropolitalny Archidiecezji Katowickiej

Sąd Kościelny w Katowicach - kompetencje

Sąd Metropolitalny Archidiecezji Katowickiej to sąd kościelny w Katowicach właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:

  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Archidiecezji Katowickiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Archidiecezji Katowickiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Archidiecezji Katowickiej.

Sąd Metropolitalny Archidiecezji Katowickiej stanowi trybunał I i II instancji dla archidiecezji katowickiej oraz jednocześnie jest trybunałem II instancji dla archidiecezji krakowskiej oraz diecezji opolskiej i gliwickiej. Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Kontakt do Sądu Metropolitalnego Archidiecezji Katowickiej

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. Jordana 39, skr. poczt. 206
40-950 Katowice

Korespondencja z sądem prowadzona jest wyłącznie pocztą tradycyjną.

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Poniedziałek 9:00 - 15:30
Wtorek 9:00 - 15:30
Środa 9:00 - 15:30
Czwartek 9:00 - 15:30
Piątek 9:00 - 15:30
Sobota 9:00 - 13:00
Niedziela Nieczynne

Konsultacja przed procesem w Sądzie Metropolitalnym Archidiecezji Katowickiej

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny