Sąd Metropolitalny - Archidiecezja Przemyska

Sąd Metropolitalny Archidiecezji Przemyskiej

Sąd Kościelny w Przemyślu - kompetencje

Sąd Metropolitalny Archidiecezji Przemyskiej to sąd kościelny w Przemyślu właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:

  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Archidiecezji Przemyskiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Archidiecezji Przemyskiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Archidiecezji Przemyskiej.

Przemyski Sąd Metropolitalny stanowi trybunał I instancji dla archidiecezji przemyskiej oraz trybunał II instancji dla spraw diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Trybunałem II instancji dla archidiecezji przemyskiej jest Sąd Metropolitalny w Lublinie.

Kontakt do Sądu Metropolitalnego Archidiecezji Przemyskiej

Lokalizacja & Kontakt

Adres

Plac Katedralny 4A
37-700 Przemyśl

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Sąd Metropolitalny w Przemyślu jest nieczynny w dni ustawowo wolne, uroczystości kościelne oraz dodatkowo: 02.02., 19.03, Triduum Wielkiego Tygodnia, 03.05., 10.06., 29.06., 15.08., 26.08., 02.11., 24.12. i 31.12

Konsultacja przed procesem w Sądzie Metropolitalnym w Przemyślu

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny