Sąd Metropolitalny - Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska

Sąd Metropolitalny Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Sąd Kościelny w Szczecinie - kompetencje

Sąd Metropolitalny Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej to sąd kościelny w Szczecinie właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:

  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Szczeciński Sąd Metropolitalny stanowi trybunał I instancji dla archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz trybunał II instancji dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Trybunałem II instancji dla archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej jest Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu.

Kontakt do Sądu Metropolitalnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. Królowej Korony Polskiej 28E
70-485 Szczecin

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Sąd Metropolitalny Szczecińsko-Kamieński, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, jest nieczynny w następujące dni: Objawienie Pańskie (06.01.), Ofiarowanie Pańskie (02.02.), Triduum Paschalne, 26.08., N.M.P. Matki Kościoła, Dzień Zaduszny (02.11.), Niepokalane Poczęcie N.M.P. (08.12.), Wigilia Bożego Narodzenia (24.12.), Święto Świętej Rodziny z Nazaretu (27.12.).

Konsultacja przed procesem w Sądzie Metropolitalnym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny