Sąd Metropolitalny - Archidiecezja Białostocka

Sąd Metropolitalny Białostocki

Sąd Kościelny w Białymstoku - kompetencje

Sąd Metropolitalny Białostocki (Sąd Metropolitalny Archidiecezji Białostockiej) to sąd kościelny w Białymstoku właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:

  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Archidiecezji Białostockiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Archidiecezji Białostockiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Archidiecezji Białostockiej.

Sąd Metropolitalny Białostocki stanowi trybunał I i II instancji dla archidiecezji białostockiej. Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Kontakt do Sądu Metropolitalnego Białostockiego

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. Kościelna 1
15-087 Białystok

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Konsultacja przed procesem w Sądzie Metropolitalnym Białostockim

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny