Trybunał Metropolitalny - Archidiecezja Warszawskiej

Sąd Metropolitalny Warszawski

Sąd Kościelny w Warszawie - kompetencje

Sąd Metropolitalny Warszawski to sąd kościelny w Warszawie właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:

  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Archidiecezji Warszawskiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Archidiecezji Warszawskiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Archidiecezji Warszawskiej.

Warszawski Sąd Metropolitalny stanowi trybunał I instancji dla archidiecezji warszawskiej, diecezji Warszawsko-Praskiej oraz rozpatruje sprawy stron przynależących do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Trybunałem II instancji dla archidiecezji warszawskiej jest Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu.

Kontakt do Sądu Metropolitalnego Warszawskiego

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. Nowogrodzka 49
00-695 Warszawa

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Konsultacja przed procesem w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny