Trybunał Metropolitalny - Archidiecezja Gnieźnieńska

Trybunał Metropolitalny Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Sąd Kościelny w Gnieźnie - kompetencje

Trybunał Metropolitalny Archidiecezji Gnieźnieńskiej to sąd kościelny w Gnieźnie właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:

  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Archidiecezji Gnieźnieńskiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Trybunał Metropolitalny Archidiecezji Gnieźnieńskiej stanowi trybunał I instancji dla archidiecezji gnieźnieńskiej oraz jednocześnie jest trybunałem II instancji dla diecezji bydgoskiej i włocławskiej oraz Trybunału Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Trybunałem II instancji dla archidiecezji gnieźnieńskiej jest Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu.

Kontakt do Trybunału Metropolitalnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. Jana Łaskiego 7
62-200 Gniezno

Siedziba Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie znajduje się w budynku Gnieźnieńskiej Kurii Metropolitalnej.

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Konsultacja przed procesem w Trybunale Metropolitalnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny