Trybunał Metropolitalny - Archidiecezja Łódzka

Trybunał Metropolitalny Łódzki

Sąd Kościelny w Łodzi - kompetencje

Trybunał Metropolitalny Łódzki to sąd kościelny w Łodzi właściwy dla rozpatrywania m.in. spraw:

  • osób, które zawarły związek małżeński w kościele zlokalizowanym na terenie Archidiecezji Łódzkiej;
  • stron, z których co najmniej jedna zamieszkuje obszar Archidiecezji Łódzkiej;
  • w których najwięcej dowodów znajduje się na terenie Archidiecezji Łódzkiej.

Łódzki Trybunał Metropolitalny stanowi trybunał I instancji dla archidiecezji łódzkiej oraz jednocześnie jest trybunałem II instancji dla diecezji łowickiej. Rozpatruje wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Trybunałem II instancji dla archidiecezji łódzkiej jest Sąd Metropolitalny w Warszawie.

Kontakt do Metropolitalnego Trybunału Metropolitalnego Łódzkiego

Lokalizacja & Kontakt

Adres

ul. ks. Ignacego Skorupki 3
90-458 Łódź

Dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Konsultacja przed procesem w Trybunale Archidiecezji Łódzkiej

Umów się na konsultację!

W trosce o bezpieczeństwo moich Klientów, konsultacje w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzę w kancelarii oraz online (poprzez aplikacje: Zoom, WhatsApp, Skype). 

Magdalena Wojdała, adwokat kościelny