Wniosek o usunięcie klauzuli wyrokowej

Kompleksowa pomoc w usunięciu klauzuli wyrokowej

W określonych sytuacjach sąd kościelny w wyroku orzekającym nieważność małżeństwa, nakłada na Stronę lub Strony klauzulę na mocy której aby zawrzeć kolejny związek małżeński należy spełnić określone warunki.

Nasza kancelaria zajmuje się kompleksowo sprawami związanymi z unieważnieniem małżeństwa kościelnego.  Posiadając ogromne doświadczenie w tymże zakresie, jesteśmy w stanie świadczyć dla Państwa  kompleksową pomoc w usunięciu klauzuli wyrokowej.

Dedykowany adwokat kościelny dokonuje analizy nałożonej klauzuli oraz sporządza odpowiednie pisma skierowane do ordynariusza wskazanego w klauzuli. Podjęte działania mają na celu uchylenie klauzuli wyrokowej i tym samym umożliwienie ponownego zawarcia małżeństwa kościelnego przez reprezentowaną Stronę. 

Uchylenie klauzuli wyrokowej - zakres usługi

Zakres usługi w zakresie uchylenia klauzuli wyrokowej

Zapewniamy profesjonalną i kompleksową pomoc w zakresie uchylenia klauzuli wyrokowej po uzyskaniu dekretu o stwierdzeniu nieważności małżeństw. Zakres usługi obejmuje:

  • konsultację osobistą lub w formie online (np. poprzez Skype lub Zoom),
  • analizę treści nałożonej klauzuli,
  • analizę dokumentów z przebiegu procesu o unieważnienie małżeństwa,
  • przygotowanie wniosku o usunięcie klauzuli wyrokowej,
  • przesłanie wniosku do ordynariusza właściwego do uchylenia klauzuli ze względu na miejsce stałego lub tymczasowego zamieszkania osoby zainteresowanej, lub ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

Usunięcie klauzuli wyrokowej - przykłady zadowolonych Klientów

Pomagamy usunąć klauzulę wyrokową

Wniosek o usunięcie klauzuli wyrokowej musi spełniać nie tylko wymogi formalne, ale również zawierać merytoryczną treść i rzetelnie przedstawione argumenty przemawiające za możliwości ponownego zawarcia małżeństwo przez osobę zainteresowaną. Pomoc w usunięciu klauzuli wyrokowej powinna być zarówno rzetelna, jak i kompleksowa. Zapraszamy do zapoznania się z opiniami na temat naszej kancelarii i do skorzystania z naszych usług. Możemy pochwalić się wieloma sukcesami w zakresie usunięcia klauzuli wyrokowej, i nie tylko! 

Usunięcie klauzuli wyrokowej

Ile kosztuje usunięcie klauzuli wyrokowej?

Koszt usunięcia klauzuli wyrokowej jest wypadkową wielu czynników. Każda sprawa jest inna, dlatego dopiero po konsultacji i zapoznaniu się z dokumentami jesteśmy w stanie przedstawić Państwu ceny naszych usług. Zapraszamy do kontaktu!

Uchylenie klauzuli wyrokowej - termin konsultacji

Umów się na konsultację!