Konsultacja przed rozpoczęciem procesu

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa musi być zasadny – tzn. muszą być przesłanki do jego wszczęcia. I druga sprawa – przestanki należy udowodnić. Dlatego konsultacja przed rozpoczęciem procesu obejmuje przede wszystkim te dwa obszary. Dopiero znając odpowiedzi na pytania o powód nieważności małżeństwa i możliwość dowodzenia go przed sądem biskupim możemy rozpoczynać pracę nad skargą powodową.

Pomoc w prowadzeniu całości procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego – zmieniamy na „prowadzenie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego” –

  • Przygotowanie skargi powodowej
  • Rekurs do sądu II instancji przeciwko odrzuceniu skargi powodowej
  • Pomoc w doborze materiału dowodowego
  • Opracowanie pytań do stron procesowych i do świadków
  • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego
  • Głos obrończy
  • Sporządzanie apelacji
  • Konsultacje na każdym etapie procesu

 

Przygotowanie wszelkich pism procesowych

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa konieczna jest fachowa i terminowa reakcja na dynamiczną rzeczywistość procesową. Jest to usługa skierowana szczególnie dla osób, które początkowo prowadziły samodzielnie proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

 

Usługi świadczone na rzecz strony pozwanej

– Konsultacja sprawy po otrzymaniu przez pozwanego skargi powodowej
– Przygotowanie odpowiedzi na skargę powodową lub skargi wzajemnej
– Pomoc w doborze materiału dowodowego
– Sporządzanie innych pism w toku procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

 

Sporządzenie prośby o usunięcie klauzuli wyrokowej

Zdarza się, że sąd w wyroku orzekającym nieważność małżeństwa sąd nakłada tzw. klauzulę wyrokową na mocy której nie można ponownie zawrzeć związku małżeńskiego. Istnieje jednak procedura zdejmowania klauzuli wyrokowej.

Kontakt
adres ikona
ul. gen. T. Kościuszki 43 lok. 101
31 - 114 Kraków

Oddział
Rynek 36 C (Ratusz) VII Piętro
48 - 300 Nysa

adres ikona515 293 236

adres ikonam.wojdala@kancelariawojdala.pl